Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

Ett Mora för alla