Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

 Välkommen! Yttra dig snäll och kortfattad - tack!