Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller idéer:

ettmoraforalla@gmail.com

 

Ett Mora för allas styrelse består av:

Ordförande Ingrid Bergelin

Vice ordförande Sara Bylin

Sekreterare Annica Carlsson

Kassör Sofie Lindberg

Ledamot Lisa Gustafsson

Webmaster Martin Neunherz

 

Vill du nå någon specifik person i styrelsen, ange det i mailet till föreningens mailadress så vidarebefordras det till rätt person.