Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

En personlig budskap om LSS-utredningen.

Det första utkastet från LSS-utredningen har kommit i fredags och är ett stort demokratiproblem, ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och en gigantisk tragedi för enskilda drabbade.

LSS är en rättighetslag som vi i Sverige har kunnat vara stolta över. Andra länder har tittat på vår assistansreform och imponerats. Idag är den sorgligt misshandlad.

Under nästan tjugo år har jag presenterat denna anmärkningsvärda lag i Frankrike vid åtskilliga konferenser. Jag har till och med arbetat med den franska regeringen då lagen från 2005 togs i kraft, något som avsevärt förbättrat situationen för funktionsnedsatta personer. I morse, återigen, erhöll jag en förfrågan från franska myndigheter om att vittna om hur LSS fungerar. Jag skäms för Sverige som har blivit mitt land, och tyvärr kan jag inte ge annat än en fullständigt negativ bild eftersom lagförslaget som har kommit ut i fredags är en fullständig humanitär katastrof. Jag måste gå ut med det överallt nu. Vi står inför en tragedi framförd av en socialistisk regering…Ändå försäkrar de oss att den ekonomiska situationen i Sverige är god! Har ni noterat en nedgång i er levnadsstandard? Ser ni Sverige i stora svårigheter på grund av oss? Nej. Och ändå går vi helt enkelt åter till 70-talet: Man ska öppna upp de institutioner som hade stängts. Barn under 12 år får inte längre rätt till assistans – det vill säga att föräldrarna måste sluta arbeta, inte längre kunna sova på nätterna och leva i ständig oro. Vilka framsteg! Personer över 80 år kommer inte längre att anses som handikappade, utan som åldringar, även om de är i god form, engagerade i samhället, aktiva. Mirakel: Deras handikapp har försvunnit!

Den dubbla assistansen avskaffas även vid andningsproblem eller epilepsi. Femton timmar per vecka avsätts för aktiviteter, inköp etc. Man öppnar fängelset endast femton timmar i veckan. Det blir inte längre fråga om att arbeta om man har behov av assistans. Jag avslutar här listan över allt som kommer att hända, det räcker med att informera sig för att med fasa kunna fortsätta att läsa om det som väntar oss. Glöm inte att det inte är bara det som väntar oss, utan även det som väntar er i det fall någon av er eller era närstående hamnar i en situation av handikapp. I så fall således gällande ert framtida liv och inte bara gällande dagens 15000 personer!

Man kastar oss helt enkelt i soptunnan! Våra rättigheter kränks, vår frihet utraderas. LSS öppnade dörrar till lika rättigheter, till livsval, till frihet! Den varen modell för andra länder. Vi har bara kvar ögon till att gråta och röst till att skrika.

Det som händer nu blir en VALFRÅGA. Vill vi ha ett samhälle som kränker grundläggande rättigheter? Vill vi ha ett samhälle som attackerar de allra yngsta och de allra äldsta? Vill vi ha ett samhälle som inte är solidariskt?

De ansvariga kommunpolitikerna måsta visa mod och svara allvarligt på våra frågor! Hur drabbas LSS? Oron, obegripligheten och protesterna är massiva. Man talar redan om självmord. Våra handikapp och våra lidanden är redan stora. Måste man lägga till ytterligare? Räcker inte det?

Vi har fortfarande rätt att rösta…vår familj och våra vänner också. Självfallet kommer våra röster att tillfalla de partier vars program respekterar lika rättigheter och återgång till LSS. Det handlar om våra liv. Det handlar framför allt om ett lands värdighet.

Gisèle CAUMONT

Independent Living

 Välkommen! Yttra dig snäll och kortfattad - tack!