Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

Om föreningen

Ett Mora för alla är en ideell förening, vars syfte är att främja demokrati, gemenskap och tolerans. Målet är att verka för mångfald, sammanhållning och trygghet för alla som bor eller vistas i Mora, permanent eller tillfälligt. Detta oberoende av ålder, kön, etnicitet, religionstillhörighet eller sexuell läggning. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och utövar icke-våldsprincipen i alla lägen.

Vi arbetar med att skapa mötesplatser och aktiviteter som för människor samman oavsett bakgrund. Genom att skapa möjligheter till ökad kunskap, diskussion och reflektion vill vi ifrågasätta, revidera och bekämpa fördomar samt verka för ett öppnare samhällsklimat.

Tillsammans blir vi starka, så kontakta oss om du vill engagera dig i föreningen eller om du har frågor om vår föreningsverksamhet! Du når oss enklast via mail:

ettmoraforalla@gmail.com

Kontakt
Kontakt
Bli medlem
Våra stadgar
Om medlemskap

 Välkommen! Yttra dig snäll och kortfattad - tack!