Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

Språkcafé på SFI – Mora gymnasium

Sanningen finns inte i media eller i rykten. En stort del av människor som är inte fött i Sverige och har kommit hit på grund av hot i andra världsdelar har pluggat hård med språket och kulturförändring. Dom är redo att samtala på svenska.
Är du inte nyfiken? Du behöver ingen avancerad kunskap, bara lite öppenhet att mötas.
På onsdag i mora gymnasiums entréhallen finns stolar och bord för samtal i små grupper eller i ett och ett.
Kanske du ta med en liten blomma eller något som pimpa upp de osmyckade borden.
Var inte blyg – du få ej betyg.

 Välkommen! Yttra dig snäll och kortfattad - tack!